[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2016, Cilt 30, Sayı 1, Sayfa(lar) 045-054
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Kedi ve Köpeklerde Uzun Kemik Kırıklarının Sağaltımında Akrilik Eksternal Fiksasyon ve İntramedullar Pin Uygulama Sonuçlarının Klinik ve Radyografik Olarak Değerlendirilmesi
Aydın SAĞLIYAN, Mehmet Cengiz HAN
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kırık, akrilik eksternal fiksasyon, intrameduller pin, kedi, köpek

Sunulan bu çalışmada, köpek ve kedilerde ekstremite uzun kemik kırıklarının sağaltımında akrilik eksternal fiksatör ve intrameduller pin uygulamalarının klinik ve radyografik bulguları değerlendirilerek, iyileşme sonuçları ve karşılaşılan komplikasyonların araştırılması amaçlandı.

Bu çalışma, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Kliniğine getirilen değişik ırk, yaş ve cinsiyetteki 28 köpek ve 17 kedi üzerinde gerçekleştirildi.

Femur kırığı bulunan 4 (n= 4 köpek), tibia kırığı bulunan 8 (n= 5 köpek ve n= 3 kedi), humerus kırığı bulunan 2 (n= 2 kedi) ve radius-ulna kırığı bulunan 4 olguya (n= 2 köpek ve n= 2 kedi) akrilik eksternal fiksatör uygulanırken femur kırığı bulunan 10 (n= 6 köpek ve n= 4 kedi), tibia kırığı bulunan 5 (n= 3 köpek ve n= 2 kedi), humerus kırığı bulunan 6 (n= 4 köpek ve n= 2 kedi) ve radius-ulna kırığı bulunan 6 olguya (n= 4 köpek ve n= 2 kedi) intramedullar pin uygulandı. Olguların operasyon sonrası en az 35 gün süreyle klinik ve radyografik muayeneleri gerçekleştirilerek sağaltım sonuçları karşılaştırıldı.

Yapılan değerlendirmede, akrilik eksternal fiksasyon uygulanan köpeklerin 8'inde çok iyi, 3'ünde iyi sonuç elde edildi. Bir olguda kraniale dogru hafif bir açılanma tespit edildi. Kedilerde ise akrilik eksternal fiksasyon uygulanan olguların 6'sında çok iyi iyileşme görülürken, 1 olguda hafif topallık saptandı. Köpeklerde intrameduller fiksasyon uygulanan vakaların 15'inde çok iyi iyileşme tespit edilirken, 2'sinde hafif topallıkla karşılaşıldı. Kedilerde ise intrameduller fiksasyon uygulanan 9 olguda (%90) çok iyi iyileşme görülürken, 1 olguda iyi bir iyileşme derecesi elde edildi.

Sonuç olarak akrilik eksternal fiksatör ve intramedullar pin uygulamalarının uzun kemik kırıklarında ekonomik, ulaşım kolaylığı ve etkin birer sağaltım seçeneği olarak klinik pratikte yaygın olarak uygulanabileceği kanısına varıldı.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]