[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary) Kapak PDF
2016, Cilt 30, Sayı 1
Yaban Domuzlarında (Sus scrofa) Viscerocranium'u Oluşturan Kemiklerin Makro-Anatomik Olarak İncelenmesi
Meryem KARAN, Sadık YILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Malatya İlinde Sığırcılık İşletmelerinin Mevcut Durumu: I.Yapısal Özellikler
Abdurrahman KÖSEMAN, İbrahim ŞEKER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hatay İlinde Satılan Sürklerin Kaliteleri Üzerine Araştırmalar
Ramazan ÖRDEK, Gülsüm ÖKSÜZTEPE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Atmaca'da (Accipiter nisus) Kanadın Superficial Kaslarının Makroanatomik Yapısı
Hülya BALKAYA, Derviş ÖZDEMİR, Zekeriya ÖZÜDOĞRU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Beç Tavuğu (Numida meleagridis) ve Hindi (Meleagridis gallapova) Neurocranium'u Üzerinde Karşılaştırmalı Makro-Anatomik ve Morfometrik İncelemeler
Ramazan İLGÜN, Yalçın AKBULUT, Nilgün KURU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Erzincan İli Arıcılığının Sosyo-Ekonomik Yapısı
Engin ÜÇEŞ, Zeki ERİŞİR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

“Kara Hekim: Katran”ın Antalya Veteriner Hekimliği Folklorunda Hayvan Hastalıklarının Tedavisinde Kullanımı
Ahmet AVCI, Rahşan ÖZEN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kedi ve Köpeklerde Uzun Kemik Kırıklarının Sağaltımında Akrilik Eksternal Fiksasyon ve İntramedullar Pin Uygulama Sonuçlarının Klinik ve Radyografik Olarak Değerlendirilmesi
Aydın SAĞLIYAN, Mehmet Cengiz HAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Akdeniz Bukalemunu'nda (Chamaeleo chamaeleon) Rhipicephalus (Boophilus) kohlsi (Hoogstraal and Kaiser, 1960) Olgusu
Mehmet YAMAN, Aykut ZEREK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Glakomun Veteriner Cerrahi Açısından Değerlendirilmesi
Kadri KULUALP, Servet KILIÇ, Orhan MUZOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Erkeklerde Kullanılan Cerrahi ve Cerrahi Olmayan Kontrasepsiyon Yöntemleri
Gaffari TÜRK, Orhan ATAMAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]