[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2016, Cilt 30, Sayı 1, Sayfa(lar) 023-028
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Atmaca'da (Accipiter nisus) Kanadın Superficial Kaslarının Makroanatomik Yapısı
Hülya BALKAYA, Derviş ÖZDEMİR, Zekeriya ÖZÜDOĞRU
Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Erzurum, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Accipiter nisus, atmaca, kanat, kas

Bu çalışma, atmacada kanadın oluşumuna katılan superficial kasların ortaya konması amacıyla yapıldı. Bu amaçla 6 adet atmaca kullanılmıştır. Kuşlara, anestezi için önce 5 mg/kg xylazine, sonra 30 mg/kg ketalar kas içine enjekte edildi. Anesteziyi takiben hayvanların vücut boşluğu açılarak kanı boşaltıldı ve formaldehit ile tespit edildi. Materyallerin kanat bölgesinin yüzeysel kasları uygun şekilde diseke edilerek açığa çıkan kasların fotoğrafları çekildi. Atmacada kanadın oluşumuna katılan superficial kaslardan dorsal'de olanların; m. latissimus dorsi, m. deltoideus major, m. propatagialis, m. scapulotriceps, m. extensor carpi radialis, m. extensor longus alulae, m. extensor longus digiti majoris, m. extensor digitorum communis, m. extensor carpi ulnaris olduğu belirlendi. Kanadın ventral yüzü üzerindeki superficial kasların ise; m. biceps brachii, m. humerotriceps, m. brachialis, m. pronator, m. flexor carpi ulnaris, m. interosseus ventralis, m. flexor alulae olduğu tespit edildi. Elde edilen bulgular diğer kuş türleriyle karşılaştırılarak benzerlik ve farklılıklar ortaya konuldu.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]