[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2016, Cilt 30, Sayı 1, Sayfa(lar) 029-032
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Beç Tavuğu (Numida meleagridis) ve Hindi (Meleagridis gallapova) Neurocranium'u Üzerinde Karşılaştırmalı Makro-Anatomik ve Morfometrik İncelemeler
Ramazan İLGÜN1, Yalçın AKBULUT2, Nilgün KURU3
1Aksaray Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Aksaray, TÜRKİYE2Kafkas Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Kars, TÜRKİYE
3Cumhuriyet Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Sivas, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Anatomi, beç tavuğu, hindi, neurocranium

Bu araştırmada Phasinidae familyasının Numidinae alt familyasında yer alan beç tavuğu ve hindinin neurocranium kemiklerinin karşılaştırmalı olarak incelenerek önemli farklılıkların ortaya konulması amaçlandı. Cinsiyet gözetmeksizin 5 adet beç tavuğu ve 5 adet hindi kullanıldı. Neurocranium'un; os occipitale, os sphenoidale, ossa parietalia, ossa frontalia ve ossa temporalia'dan oluştuğu gözlendi. Beç tavuğunda fontanella düz olarak, hindide kabarık olarak yer aldığı tespit edildi. Sadece neurocranium kemiklerinin oluşturduğu kafatası ağırlığı hindilerde daha fazla olduğu ve istatiksel açıdan P<0.01 düzeylerinde önemli olduğu gözlendi. Os parietale'nin beç tavuğunda caudal'de, hindilerde dorsal'de olduğu gözlendi. Beç tavuğunda ossa frontalia, dar ve ortasında miğfer şeklinde ibiğin oluşumuna katılan caudodorsal yönde boynuz çıkıntısı yer almaktayken, hindilerde geniş ve çıkıntı bulunmamaktaydı. Sonuç olarak; aynı familyada yer alan beç tavuğu ve hindi neurocranium'u oluşturan kemikler arasında önemli farklılıklar tespit edildi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]