[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi Kapak PDF
2016, Cilt 30, Sayı 2
Laparotomi Uygulanan Ratlarda Oksidatif Stres Üzerine Fluniksin Meglumin, Diklofenak Sodyum, Metamizol Sodyum ve Karprofenin Etkileri
Nuh KILIÇ, L. Didem KOZACI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Omfalitisli Buzağılarda Bazı Oksidatif Stres Parametre Düzeylerinin Belirlenmesi
Kadir BOZUKLUHAN, Oğuz MERHAN, Metin ÖĞÜN, Mete CİHAN, Gürbüz GÖKÇE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Yumurtanın Besin Özellikleri, Kuluçka Özellikleri ve Embriyonun Beslenmesi
Ülkü Gülcihan ŞİMŞEK, Zeki ERİŞİR, Seda İFLAZOĞLU MUTLU, Yasin BAYKALIR, Mehmet ÇİFTÇİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Tavşanlarda Gebelik Boyunca B-mod ve Doppler Ultrasonografi Yardımıyla Fötal Gelişimin Incelenmesi
Berkay TURNA, Güneş ERDOĞAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kuzu Karaciğerinden Saflaştırılan Sitozolik β-Glukozidaz Aktivitesine Albendazol, Rikobendazol ve Eprinomektinin İnhibisyon Etkileri: in vitro
Hatibe KARA, Dilek AKŞİT, Hasan AKŞİT, Onur YILDIZ, Kamil SEYREK, Yusuf TURAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Vaşaklarda (Lynx lynx) Ön Bacak Kemiklerinin Makro-Anatomik Olarak İncelenmesi
Meryem KARAN, Sadık YILMAZ, Saime Betül BAYGELDİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İskenderun-Samandağı Arası Denize Dökülen Yüzeysel Su Kaynaklarının Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması
Mustafa YİPEL, İbrahim Ozan TEKELİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İshalli Buzağılarda Serum Haptoglobin ve Sitokin Konsantrasyonunun Belirlenmesi
Hüseyin ALBAYRAK, Mustafa KABU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Şavak Tulum Peynirlerinde Listeria monocytogenes ve Salmonella spp'nin Varlığı
Pelin DEMİR, Gülsüm ÖKSÜZTEPE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Buzağılarda Göbek Bölgesi Lezyonlarının Klinik, Radyografik ve Ultrasonografik Olarak Değerlendirilmesi
Aydın SAĞLIYAN, Mehmet Cengiz HAN, Cihan GÜNAY
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Koral ve Demineralize Kemik Matriksi'nin Kemik İyileşmesi Üzerine Olan Etkileri
Ali Said DURMUŞ, Ali Osman ÇERİBAŞI, Havva Nur CAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Neonatal İshalli Buzağılarda Potasyum Düzeyleri ve Kalbin Elektrokardiyografisi
Ömer KIZIL, Burak BAŞPINAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir İnekte Sekokolik Volvulus
Ömer KIZIL, Kenan Çağrı TÜMER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Arap Atında Diffuz İntraoküler Melanositik Tümör
Yesari ERÖKSÜZ, Emine ÜNSALDI, Ali Said DURMUŞ, Hatice ERÖKSÜZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Atlarda Davranış ve Sportif Amaçlı Atlarda Önemi
Abdurrahman KÖSEMAN, İbrahim ŞEKER
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Polibromlu Difenil Eterlerin Sağlık Üzerine Etkileri
Tutku Can ACISU, Mine ERİŞİR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]