[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 2, Sayfa(lar) 103-105
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Vaşaklarda (Lynx lynx) Ön Bacak Kemiklerinin Makro-Anatomik Olarak İncelenmesi
Meryem KARAN, Sadık YILMAZ, Saime Betül BAYGELDİ
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Vaşak (Lynx lynx), ossa membri thoracici, makro-anatomi

Bu çalışmanın amacı vaşakta ön bacak kemiklerini incelemekti. Bu amaçla 2 vaşak (Lynx lynx) kullanıldı.

Fossa supraspinata, fossa infraspinata'dan daha genişti. Gelişmiş bir acromion, processus hamatus ve fossa infraspinata'ya doğru yönelmiş bir processus suprahamatus bulunmaktaydı. İncisura glenoidalis mevcut değildi.

Tuberculum majus caput humeri seviyesindeydi. Tuberositas deltoidea belirgin değildi. Epicondylus medialis üzerinde foramen supracondylare bulunmaktaydı.

Radius ve ulna arasında proximal ve distalde eklem bulunmaktaydı. Tuberositas radii belirgin değildi. Tuber olecrani üç çıkıntıya sahipti.

Vaşakların ön bacaklarında 5 adet metacarpus bulunmaktaydı. 1. metacarpus diğerlerinden daha küçüktü.

Sonuç olarak; vaşak ön bacak kemiklerinin kendine özgü çok sayıda spesifik özelliklere sahip olduğu tespit edildi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]