[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 2, Sayfa(lar) 141-143
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Secocolic Volvulus in a Cattle
Ömer KIZIL, Kenan Çağrı TÜMER
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Keywords: Cattle, cecocolic volvulus

The case was diagnosed in a 3 years old Simmental cattle brought into Internal Medicine Clinic, University of Firat, Faculty of Veterinary Medicine with complaints of anorexia, colic and tympany. The experimental laparatomy decison was made due to the suspicion for intestinal pathological condition change in clinical examination, but general condition rapidly deteriorated and the emergency slauther was carried out. The clinical, haemotological and postmortem findings belong to the cattle with cecocolic volvulus was presented in the case report.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]