[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 2, Sayfa(lar) 157-163
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Polibromlu Difenil Eterlerin Sağlık Üzerine Etkileri
Tutku Can ACISU1, Mine ERİŞİR2
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Polibromlu difenil eterler, kimyasal yapıları, metabolizması, sağlık üzerine etkileri

Polibromlu difenil eterler (PBDE) bromlu alev geciktiriciler olup kalıcılıkları, canlılarda birikme potansiyeli ve toksik etkilerinden dolayı büyük dikkat çekmiştir. PBDE'ler, yapısal olarak 2 adet halojenize aromatik zincirden oluşan Poliklorlu bifeniller (PCB) ve diğer polihalojenize bileşiklere benzerdir. Bu kimyasalların sağlık üzerinde oluşturduğu riskler geniş bir incelemeyle ilgi çekmiş ve bu kimyasalların evlerde bulunan seviyelerinin insanlarda üremeyi azalttığı görülmüştür. Ayrıca PBDE'lerin kanser, tiroid sorunları ve nörogelişimsel etkiler olmak üzere çok sayıda sorunlara neden olduğu da bilinmektedir. Bazı PBDE'lerin endüstriyel üretimlerine, bu maddelerin toksisite ve kalıcılıkları nedeniyle önemli kalıcı organik kirleticilerin (POP) kontrolü ve aşamalı olarak durdurulması anlaşmasıyla Stockholm Kongresi'nde kısıtlama getirilmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]