[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 2, Sayfa(lar) 131-136
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Koral ve Demineralize Kemik Matriksi'nin Kemik İyileşmesi Üzerine Olan Etkileri
Ali Said DURMUŞ1, Ali Osman ÇERİBAŞI2, Havva Nur CAN1
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Koral, demineralize kemik matriksi, kemik grefti, kemik iyileşmesi

Bu çalışma koral ve demineralize kemik matriksinin (DBM) tavşanlarda kemik iyileşmesi üzerindeki hızlandırıcı etkilerini değerlendirmek üzere yapılmıştır. On iki adet erkek Yeni Zelanda tavşanı iki eşit gruba ayrıldı. Genel anestezi altında bütün tavşanlarda bilateral olarak tibialarının proksimal bölümünde ikişer adet unikortikal kemik defektleri (3.5 mm çapında) oluşturuldu. On iki kemik defekti boş bırakıldı (Kontrol grubu). Diğer defektler (her bir grupta 12 adet defekt) sırasıyla koral, DBM ve koral+DBM ile dolduruldular. Klinik, radyografik ve histolojik muayeneler operasyon sonrasında, 30. ve 60. günlerde gerçekleştirildi. Radyolojik muayenelerde kemik iyileşmesinin koral, DBM ve koral+DBM gruplarında kontrol grubundan daha iyi olduğu belirlendi. Otuzuncu ve 60. günlerde yapılan histolojik muayenelerde kontrol grubuna göre kemik iyileşmesinin greft uygulanan gruplarda daha iyi olduğu belirlendi. Sonuç olarak koral, DBM ve koral+DBM uygulamalarının kemik iyileşmesinde olumlu etkilerinin bulunduğu kanısına varılmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]