[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 2, Sayfa(lar) 137-139
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Neonatal İshalli Buzağılarda Potasyum Düzeyleri ve Kalbin Elektrokardiyografisi
Ömer KIZIL1, Burak BAŞPINAR2
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Şifa Veteriner Kliniği Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Buzağı, elektrokardiyografi, hiperkalemi

Bu çalışmanın amacı ishalli dehidre buzağılarda serum potasyum düzeylerini belirlemek ve kalbin elektrokardiyografik incelemesini yapmaktı. Çalışmada Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine getirilen 4-12 günlük, 10 adet ishalli buzağı ile 5 adet sağlıklı buzağı kullanılmıştır. Ortalama potasyum düzeyleri orta derecede dehidrasyon saptanan buzağılarda 8.33 mEq/L, hafif derecede dehidrasyon saptanan buzağılarda ise 6.3 mEq/L olarak belirlenmiştir. Hiperkalemik kabul edilen orta derecede dehidrasyon belirlenen ishalli buzağılardaki elektrokardiyogram'da (EKG) P dalgasının olmadığı ve T dalgasının pik yaptığı, hafif dehidre ve orta derecede hiperkalemili buzağılarda ise P dalgasının amplitüdünün kısaldığı, QRS kompleksinin uzadığı ve T dalgasının negatif yönlü pik yaptığı gözlenmiştir. Sonuç olarak, ishalli buzağılarda belirli derecelerde hiperkaleminin gelişebileceği, bu durumun klinik olarak EKG muayenesiyle de ortaya konabileceği belirlenmiş ve ishalli dehidre buzağıların tedavi planlaması yapılırken hiperkalemiye karşı tedbirlerin alınmasının faydalı olacağı düşünülmüştür.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]