[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 2, Sayfa(lar) 083-088
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Farklı Tüy Rengine Sahip Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Yumurtanın Besin Özellikleri, Kuluçka Özellikleri ve Embriyonun Beslenmesi
Ülkü Gülcihan ŞİMŞEK1, Zeki ERİŞİR1, Seda İFLAZOĞLU MUTLU2, Yasin BAYKALIR1, Mehmet ÇİFTÇİ2
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Zootekni Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Japon bıldırcını, tüy rengi, yumurtanın besin kompozisyonu, embriyonun beslenmesi, kuluçka özellikleri

Bu araştırma gri ve sarı tüy rengine sahip Japon bıldırcını gruplarında bazı yumurta kalite özellikleri, besin kompozisyonu, kuluçka özellikleri ve embriyonun beslenmesini incelemek amacıyla yürütülmüştür. Bu amaç için her çalışma grubundan 240 adet olacak şekilde toplam 480 adet yumurta kullanılmıştır. Araştırmada her iki grupta ağırlıkları eşitlenerek değerlendirilmeye alınan taze yumurtaların ak, sarı ve kabuk ağlıkları ile oranları benzer bulunmuştur (P>0.05). Yumurtanın besin özelliklerinden kuru madde, kül, ham protein ve ham yağ değerlerinde gruplar arasında istatistiki farklılık saptanmamıştır (P>0.05). Kuluçkanın 15. gününde incelenen yumurta gruplarında ağırlık kaybı, embriyo ağırlığı, sarı kesesi ağırlığı, kabuk ağırlığı, kabukta ham kül değeri, sarı kesesi kuru madde, ham protein, ham yağ, ham kül değerine ait ortalamalarda gruplar birbirine benzer olduğu tespit edilmiştir (P>0.05). On beş günlük kuluçka süresince embriyo yumurta akının tamamını kullanmış, kabuk ham kül oranı %1.42, sarı kesesi ham kül oranı %10.42 azalmıştır. Embriyo yumurta sarı ham proteininin %38.87'sini, yağın %8.71'ini kullanmıştır. Kuluçka özelliklerinden döllülük oranı, kuluçka randımanı, çıkım gücü ve toplam embriyo ölüm oranı bakımından gruplar benzerdir (P>0.05). Yumurtanın civcive dönüşüm oranında gri renkli grubun rakamsal üstünlüğü önemli bulunmamıştır (P=0.063). Sonuç olarak yumurta ve kuluçka özellikleri bakımından gri veya sarı tüylü Japon bıldırcınlarında gruplar benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]