[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 2, Sayfa(lar) 075-078
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Laparotomi Uygulanan Ratlarda Oksidatif Stres Üzerine Fluniksin Meglumin, Diklofenak Sodyum, Metamizol Sodyum ve Karprofenin Etkileri
Nuh KILIÇ1, L. Didem KOZACI2
1Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Aydın, TÜRKİYE
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Oksidatif stres, Laparatomi, NSAID, rat

Bu çalışmada laparatomi uygulanan ratlarda bazı nonsteroid antiinflamatuar grubu ilaçların oksidatif stres üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlandı. Ratlar (n=50) 5 eşit gruba ayrıldı. Kontrol grubuna (Grup I) serum fizyolojik verilirken, diğer Grup II-IV' e sırasıyla metamizol 50 mg/kg (II), flunixin meglumin 2.5 mg/kg (III), carprofen 2.5 mg/kg (IV) ve diklofenak sodium 2.5 mg/kg (V) intraperitoneal 5 gün süreyle enjekte edildi. Postoperatif 6. günde kan örnekleri alınarak serum malondialdehit (MDA) ve nitrik oksit (NO) düzeyleri ve eritrosit glutatyon (GSH) ve katalaz seviyeleri belirlendi. NSAID grubu ilaçlar MDA, NO ve GSH seviyesinde bir azalmaya neden olurken, katalaz seviyesinde artışa yol açtı. Sonuç olarak NSAID grubu ilaçların anti-inflamatuar etkilerine ek olarak değişik yollardan oksidatif stresi azaltabilirler.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]