[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 2, Sayfa(lar) 113-117
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İshalli Buzağılarda Serum Haptoglobin ve Sitokin Konsantrasyonunun Belirlenmesi
Hüseyin ALBAYRAK1, Mustafa KABU2
1Ministry of Food, Agriculture and Livestock, Ağrı, TURKEY
2Afyon Kocatepe University Faculty of Veterinary Medicine, Department of Internal Medicine, Afyon, TURKEY
Anahtar Kelimeler: İshal, Buzağı, Haptoglobin, Interleukin-1β, Interleukin-6, Tumor Necrosis Factor–α

İshal buzağılar için önemli bir problem olması nedeniyle, bu çalışmada yangı medyatörü olarak bilinen Haptoglobin (Hp), Interleukin-1β (IL-1β), Interleukin-6 (IL-6) ve Tumor Necrosis Factor–α (TNF-α) seviyeleinin ishalli ve sağlıklı buzağılarda belirlenmesi amaçlanmıştır. Sunulan çalışmada 0-3 aylık yaşta 40 adet buzağı kullanıldı. Buzağıların klinik, sistemik ve hematolojik muayeneleri yapıldıktan sonra iki gruba ayrıldı. Klinik olarak ishal teşhisi (n=20) konulan buzağılar çalışma grubuna, sağlıklı buzağılar ise kontrol (n=20) grubuna dahil edildi. Yapılan çalışma sonucunda ishalli buzağılarda, Haptoglobin (Hp), Interleukin-1β (IL-1β), Interleukin-6 (IL-6) and Tumor Necrosis Factor–α (TNF-α) konsantrasyonları kontrol grubuna göre istatistiksel açıdan önemli düzeyde yüksek (P<0.001) olduğu tespit edildi. Ayrıca rektal vücut ısısı ve total lökosit sayısı (WBC), hematocrit değer (Hct), Gamma glutamyltransferase (GGT) seviyeleri ishalli buzağılarda yüksekti. Eritrosit sayısı (RBC), hemoglobin miktarı (HB), alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), total protein (TP) ve albumin (ALB) konsantrasyonların da gruplar arasında istatistiksel bir fark tespit edilmedi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]