[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi Kapak PDF
2016, Cilt 30, Sayı 3
  Teşekkür
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

Atmacada (Accipiter nisus) Ağız–Yutak Boşluğunun Makroskobik Yapısı Üzerine İncelemeler
Burhan TOPRAK, Hülya BALKAYA, Sadık YILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Beç Tavuğu (Numida meleagridis) ve Hindi (Meleagridis gallapova) Splanchnocranium'u Üzerinde Karşılaştırmalı Makro-Anatomik ve Morfometrik İncelemeler
Ramazan İLGÜN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Vaşaklarda (Lynx lynx) Columna Vertebralis'i Oluşturan Omurların Makro-Anatomik Olarak İncelenmesi
Meryem KARAN, Sadık YILMAZ, Zaid Ender ÖZKAN, Saime Betül BAYGELDİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Gaziantep ve Yöresinde Gözlenen Sığır Ayak Hastalıklarının İnsidansı ve Tedavileri Üzerine Gözlemler
Esat KESKİN, Ali Said DURMUŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Prepubertal Ratlarda Di-(2-Etilhekzil) Fitalat'ın Oluşturduğu Testiküler Toksisite Üzerine Ginkgo Biloba Ekstrakt 761'in Koruyucu Etkisi
Tuba PARLAK AK, Mine YAMAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İshalli Buzağılarda Haptoglobin, Seruloplazmin ve Bazı Biyokimyasal Parametre Düzeylerinin Araştırılması
Oğuz MERHAN, Kadir BOZUKLUHAN, Gürbüz GÖKÇE, Onur YILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Fasciola hepatica'nın Morfometrik ve Moleküler Analizi
Selin GELEN, Harun KAYA KESİK, Sami ŞİMŞEK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Yeme İlave Edilen Vitamin A, Beta karoten ve Astaksantinin Kerevit (Astacus leptodactylus, Esch. 1823)'lerin Kabuk Değiştirme Döneminde Etkileri
Özden BARIM ÖZ, Mustafa KARATEPE
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Aseel Irkı Horoz ve Tavuklarda Larynx, Trachea ve Syrinx'in Anatomik ve Histolojik Yapısı
Bestami YILMAZ, İsmail DEMİRCİOĞLU, İlker ARICAN, Rahşan YILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bovine Ephemeral Fever Virüsün Rekombinant G Proteininin İmmunoperoksidaz Metodu ile Belirlenmesi
Şükrü TONBAK, Hasan ABAYLI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

2,3,7,8- Tetraklorodibenzo-p-dioksin ile Rat Beyin ve Kalp Dokusunda Oluşturulan Toksisite Üzerine Melatoninin Etkileri
Dilek ATEŞŞAHİN, Songül ÇERİBAŞI, Ahmet ATEŞŞAHİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Fibrinli Pnömonili Oğlaklarda Mycoplasma Arginini ve Mannheimia Haemolytica Enfeksiyonu
Abdullah GAZİOĞLU, Hayati YÜKSEL, Ömer KIZIL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Diyabet Oluşturulan Ratlarda Serum Apelin ve Chemerin Düzeyleri
Hakan UFAT, Penbe Sema TEMİZER OZAN, Gonca OZAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Buzağıda Hamartom Nedeniyle Dış Kulak Yolu Obstrüksiyonu ve Tedavisi
Ali Said DURMUŞ, Yesari ERÖKSÜZ, Sema ÇAKIR, Canan AKDENİZ İNCİLİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Homeopati ve Veteriner Hekimlikte Homeopatik Tedavi Uygulamaları
Ömer KIZIL, Serhan ATAM
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Gıda Kaynaklı Viral Hepatitler ve Gıda Güvenliği
Gökhan Kürşad İNCİLİ, Mehmet ÇALICIOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

  Yazar Dizini
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]