[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 3, Sayfa(lar) 171-175
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Beç Tavuğu (Numida meleagridis) ve Hindi (Meleagridis gallapova) Splanchnocranium'u Üzerinde Karşılaştırmalı Makro-Anatomik ve Morfometrik İncelemeler
Ramazan İLGÜN
Aksaray Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Aksaray, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Anatomi, beç tavuğu, hindi, splanchnocranium

Bu araştırmada Phasianidae familyasının Numididae alt familyasında yer alan beç tavuğu ve hindinin splanchnocranium kemikleri karşılaştırmalı olarak incelenerek farklılıkların ortaya konulması amaçlandı. Cinsiyet gözetmeksizin erişkin yedi adet beç tavuğu ve yedi adet hindi kafatası kemikleri masere edildi. Splanchnocranium; os ethmoidale, os lacrimale, os nasale, os intermaxillare, os maxillare, os zygomaticum, os palatinum, os pterygoideum, os vomer, os quadratum, mandibulae'dan oluşmaktaydı. Bazı kanatlı türlerinde olmayan os vomer kemiği her iki türde de belirgindi. Os intermaxillare'nin uzunluğu, os zygomaticum'un uzunluğu, os dentale ile os articulare arası uzunluk ve septum nasi'nin dikey ve yatay çapları, hindilerde istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermekteydi.

Sonuç olarak; aynı familyada yer alan beç tavuğu ve hindi splanchnocranium'unu oluşturan kemikler arasında önemli farklılıklar tespit edildi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]