[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 3, Sayfa(lar) 195-198
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
İshalli Buzağılarda Haptoglobin, Seruloplazmin ve Bazı Biyokimyasal Parametre Düzeylerinin Araştırılması
Oğuz MERHAN1, Kadir BOZUKLUHAN2, Gürbüz GÖKÇE3, Onur YILMAZ3
1Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Kars, TÜRKİYE
2Kafkas Üniversitesi, Kars Meslek Yüksekokulu, Kars, TÜRKİYE
3Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Kars, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Haptoglobin, seruloplazmin, ishal, buzağı, biyokimyasal parametreler

Bu çalışmanın amacı klinik olarak ishalli olan buzağılarda serum haptoglobin, seruloplazmin ve bazı biyokimyasal parametre düzeylerinin ve diagnostik önemlerinin araştırılmasıdır. Bu amaçla çalışmada 25 adet ishalli ve 10 adet sağlıklı buzağı kullanıldı. Hayvanların vena jugularis'inden antikoagulansız tüplere kan örnekleri toplandı. Kan örnekleri santrifüj edilerek serum örnekleri çıkarıldı. Analizler yapılıncaya kadar -20 °C'de saklandı. Serum örnekleri; haptoglobin, seruloplazmin, aspartat aminotransferaz (AST), gama-glutamil transferaz (GGT), üre, kreatinin, total protein ve albümin ölçümlerinde kullanıldı. Yapılan analiz sonucunda ishalli buzağılar ile kontrol grubundaki hayvanlar karşılaştırıldığında haptoglobin, seruloplazmin, AST, GGT, üre, kreatinin, total protein değerlerinin yükseldiği belirlendi. Sonuç olarak; yapılan bu çalışmada ishalli buzağılarda akut faz yanıtın oluştuğu ve bunun sonucu olarak haptoglobin, seruloplazmin sentezinin arttığı ve biyokimyasal parametrelerde önemli değişikliklerin oluştuğu belirlendi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]