[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 3, Sayfa(lar) 243-246
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Homeopathy and Homeopathic Treatment Practices in Veterinary Medicine
Ömer KIZIL1, Serhan ATAM2
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Anadolu Hayvancılık Ticaret AŞ İstanbul, TÜRKİYE
Keywords: Homeopathy, veterinary medicine, treatment

Homeopathy, which is a reliable, simple and a scientific form of medicine is rhas been used all over the world for a long time. Homeopathic medicinal methods are the second most widely used medicinal method in the world. Homeopathy that allows the body to heal itself without significant side effects is a natural treatment. In this review, the literature information on homeopathy, some substances used in homeopathy, the effects of homeopathic and homeopathic therapy in veterinary medicine has been presented.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]