[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 3, Sayfa(lar) 243-246
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Homeopati ve Veteriner Hekimlikte Homeopatik Tedavi Uygulamaları
Ömer KIZIL1, Serhan ATAM2
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Anadolu Hayvancılık Ticaret AŞ İstanbul, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Homeopati, veteriner hekimlik, tedavi

Hekimliğin güvenilir, sade ve bilimsel bir şekli olan homeopati uzun sürelerden beri tüm dünyada kullanılmaktadır. Homeopatikler dünyada en yaygın olarak kullanılan ikinci tıbbi metottur. Homeopati, vücudun kendi kendini iyileştirmesini sağlayan ve önemli yan etkileri bulunmayan doğal bir tedavi şeklidir. Bu derlemede, homeopati, homeopatik olarak kullanılan bazı maddeler, homeopatiklerin etkileri ve veteriner hekimlikte homeopatik tedavi uygulamaları hakkında literatür bilgiler sunulmuştur.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]