[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 3, Sayfa(lar) 229-232
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Fibrinli Pnömonili Oğlaklarda Mycoplasma Arginini ve Mannheimia Haemolytica Enfeksiyonu
Abdullah GAZİOĞLU1, Hayati YÜKSEL2, Ömer KIZIL3
1Bingöl Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bingöl, TÜRKİYE
2Bingöl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Bingöl, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Mannheimia haemolytica, Mycoplasma arginini, oğlak

Bu çalışmanın amacı, solunum sistemi hastalığı belirtisi gösteren oğlaklardaki etiyolojiyi ortaya koymaktır. Bingöl ilindeki ölen oğlaklardan alınan örnekler çalışmanın materyalini oluşturmuştur. Ölen oğlakların nekropsileri Bingöl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nda gerçekleştirilmiştir. Histopatolojik incelemede fibrinli pnömoni bulguları gözlenmiştir. Ayrıca alınan kan, mide içeriği, bağırsak, böbrek, akciğer ve karaciğer parçaları laboratuvarda incelenmiştir. Bu örneklerde akciğer, böbrek ve karaciğer dokusunda mikoplazma pozitif saptanırken, Mannheimia haemolytica sadece akciğerlerde saptanmıştır. Mikoplazma tespit edildikten sonra sekanslama yaptırılmış ve etkenin DNA dizilimleri belirlenmiştir. Sonuç olarak, bildirilen araştırmada solunum sistemi hastalığının nedeni olarak Mycoplasma arginini ve Mannheimia haemolytica saptanmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]