[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 3, Sayfa(lar) 229-232
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Mycoplasma Arginini and Mannheimia haemolytica Infection in the Kids with Fibrinous Pneumonia
Abdullah GAZİOĞLU1, Hayati YÜKSEL2, Ömer KIZIL3
1Bingöl Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bingöl, TÜRKİYE
2Bingöl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Bingöl, TÜRKİYE
3Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Keywords: Mannheimia haemolytica, Mycoplasma arginini, kid

The aim of this study was to determine the etiology in the kids showing signs of respiratory disease. The samples taken from the kids died in Bingol province were the material of the study. The necropsies of dead kids was held in Bingol University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Pathology. Fibrinous pneumonia findings were observed in the histopathological examination. At the same time, blood, stomach contents, intestine, kidney, lung and liver samples were taken and examined in the laboratory. Lung, kidney and liver tissue samples were found Mycoplasma positive, but Mannheimia haemolytica was observed only in the lung. After detecting Mycoplasma, DNA sequences were analyzed. Consequently, Mycoplasma arginini and Mannheimia haemolytica were determined as causative agent of respiratory disease in this case.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]