[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 3, Sayfa(lar) 181-186
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Observations on the Incidence and Treatment of Foot Diseases of Cattle in Gaziantep Region
Esat KESKİN1, Ali Said DURMUŞ2
1Şirvan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Siirt, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Keywords: Cattle, foot disease, insidence, treatment

Foot diseases and deformed hooves have an important place in cattle husbandary and its economy. This study was performed to determine the incidence of foot diseases, seen Gaziantep and its surrounding regions, and to perform the treatment of foot diseases.

Nineteen hundred and twelve cattle formed the material of this study. It was observed that 1042 of cattle in this study were Holstein (54.50%), 649 Simmental (33.94%), 143 Brown Swiss (7.48%), 56 local breed of East Anatolian (2.93%), 22 mixed breed (1.15%). It was found that 213 cattle which were suffering from a foot disease were 65.73% Holstein, 27.23% Simmental, 5.169% Brown Swiss, 1.41% localbreed of east Anatolia, and 0.47% mixed breed. Foot diseases most frequently were observed in animals that were three years old (25.35%). It was observed that the most common foot disease interdigital hyperplasia (29 cases, 13.62%), while the most rare foot lesions have been the heel erosion (4 cases, 1.88). 123 (52.34%) had sharp claws, 43 (18.30 %) twisted claws, 36 (15.32%) flat and broad claws, 14 (5.96%) scissors claws, 11 (4.68%) pointed claws and 8 (3.40%) blunt claws were observed in this study. It was determined that 42.22's of the foot lesions was caused by deformation in the claw.

In conclusion, it was observed that the incidence of cattle foot diseases in the Gaziantep region is %11.14 between 2014 and 2015.


[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]