[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 3, Sayfa(lar) 217-220
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Detection of Recombinant G Proteins of Bovine Ephemeral Fever Virus by Immunoperoxidase Method
Şükrü TONBAK, Hasan ABAYLI
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Keywords: Bovine ephemeral fever virus, transfection, immunoperoxidase

The aim of this study was detection of the cells that transfected with recombinant glycoproteins (G) of bovine ephemeral fever virus (BEFV) by immunoperoxidase (IP) method. For this aim, the recombinant vector pcDNA4/HisMax (pcDNA4-G) including BEFV G gene was transfected into Vero cells. Immunoperoxidase (IP) method was used to investigate the intracellular localization of G protein expression using the spesific monoclonal antibody for BEFV G protein. According to our results, the IP method is affordable, rapid and suitable detection method for screening of transfections and expression.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]