[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 3, Sayfa(lar) 177-180
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Vaşaklarda (Lynx lynx) Columna Vertebralis'i Oluşturan Omurların Makro-Anatomik Olarak İncelenmesi
Meryem KARAN, Sadık YILMAZ, Zaid Ender ÖZKAN, Saime Betül BAYGELDİ
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Vaşak (Lynx lynx), columna vertebralis, makro-anatomi

Bu çalışmanın amacı, vaşakta columna vertebralis'i oluşturan omurları makro-anatomik olarak incelemekti. Bu amaçla 2 (Lynx lynx) vaşak kullanıldı.

Ala atlantis'ler horizontal olarak bulunmaktaydı. Derin bir incisura alaris vardı. Axis, öne doğru uzayan silindir şeklinde uzun bir dens'e sahipti. Üçüncü boyun omurunun processus spinosus'u çok küçük bir çıkıntı şeklindeyken, dört ve beşinci boyun omurları daha yüksek bir processus spinosus'a sahipti. Her üç omurda da crista ventralis fazla belirgin değildi. Altıncı boyun omurunda, processus spinosus yüksek, foramen transversarium genişti. Yedinci boyun omurunda; processus spinosus uzun ve caudale doğruyken, processus transversus'lar ventrolateral'e yönelmişti. Vaşaklarda 13 adet thoracal omur bulunmaktaydı. 11. omurun anticlinal omur olduğu gözlendi. Vaşaklarda 7 tane lumbal omur vardı. Corpuslar makara şeklinde, processus spinosusları uzun, processus transversuslar da uzun, dar ve craniale doğruydu. İlk 5 lumbal omurda caudale doğru gittikçe küçülen processus accessoriuslar bulunmaktaydı. Sacrum 3 tane sacral omurun birleşmesinden oluşmuştu. Omurların processus spinosusları birleşmemişti.

Sonuç olarak; vaşaklarda omurların kendine özgü çok sayıda spesifik özelliklere sahip olduğu tespit edildi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]