[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 2, Sayfa(lar) 119-122
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Şavak Tulum Peynirlerinde Listeria monocytogenes ve Salmonella spp'nin Varlığı
Pelin DEMİR, Gülsüm ÖKSÜZTEPE
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Tulum peyniri, Listeria monocytogenes, Salmonella spp

Bu çalışmada, Elazığ ilinde satışa sunulan Şavak tulum peynirlerinde L. monocytogenes ve Salmonella spp'nin varlığı incelendi. Bu amaçla 100 adet tulum peyniri örneği kullanıldı. İncelenen örneklerin hiçbirinde L.monocytogenes'e rastlanılmadı. Ancak 12 (%12) adet tulum peyniri örneğinde Salmonella spp. tespit edildi. Sonuç olarak, tulum peyniri örneklerinin hijyenik olmayan şartlarda yapıldığı ve halk sağlığı bakımından potansiyel bir tehlike arz ettiği görüldü.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]