[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 2, Sayfa(lar) 145-146
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir Arap Atında Diffuz İntraoküler Melanositik Tümör
Yesari ERÖKSÜZ1, Emine ÜNSALDI2, Ali Said DURMUŞ2, Hatice ERÖKSÜZ1
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: At, intraoküler, melanositik tümör, enükleasyon ve ekzanterasyon

Altı yaşında, kır donlu bir Arap atında saptanan intraoküler melanositik tümör olgusuna ilgili morfolojik bulgular tanımlandı. Klinik, makroskobik ve mikroskobik muayenede tümörün tüm göz kompartımanlarına yayılmış olduğu ve gözün nazal ve dorsal alanlarında ise ekstra-skleral yayılım gösterdiği ortaya kondu. Mikroskobik olarak tümöral kitlenin sınırlarının tam olarak belirgin olmadığı, yuvarlak, poligonal ve mekik şekilli hücrelerden oluştuğu ve değişen derecelerde melanin pigmenti içerdiği tespit edildi. Kornea'da ülser, keratinizasyon, vaskülarizasyon ve nötrofilik keratitis ve pre-iridial fibrovasküler zar oluşumu gibi sekonder lezyonlara da rastlandı. Operasyonu takiben 12 ay içerisinde nüks, metastaz veya dermal melanom bulgularına rastlanmadı.

Kır donlu bir Arap atında diffuz intraoküler melanositik tümör morfolojik bulguları ile ortaya konulmuş, ekstraskleral invazyona rağmen enükleasyon ve ekzenterasyonla başarılı bir şekilde tedavi edilebildiği sonucuna varılmıştır.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]