[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2016, Cilt 30, Sayı 1, Sayfa(lar) 055-056
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir Akdeniz Bukalemunu'nda (Chamaeleo chamaeleon) Rhipicephalus (Boophilus) kohlsi (Hoogstraal and Kaiser, 1960) Olgusu
Mehmet YAMAN, Aykut ZEREK
Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Hatay, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Akdeniz Bukalemunu, Chamaeleo chamaeleon, kene, R. (B.) kohlsi

Parazitoloji laboratuvarına muayene amacıyla getirilen bir Akdeniz Bukalemunu'nda (Chamaeleo chamaeleon) 2 adet dişi kene tespit edilmiştir. Bir pens yardımıyla boyun ve bacak bölgelerinden toplanan keneler stereo mikroskop altında incelenmiş, tek konaklı kenelerden Rhipicephalus (Boophilus) kohlsi (Hoogstraal and Kaiser, 1960) olarak teşhis edilmişlerdir. Koyun, keçi, sığır, geyik, antilop ve atlardan bildirilen bu keneye Türkiye'de insan ve keçilerde rastlanmıştır. Bu çalışmayla, R. (B.) kohlsi, Dünya'da ve Türkiye'de sürüngen hayvanlarda ilk kez bildirilmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]