[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 1, Sayfa(lar) 043-049
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Orofasial Bölgede Botulinum Toksin Uygulamaları
Nuray YILMAZ ALTINTAŞ, Ümmügülsüm COŞKUN
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Trabzon, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Botulinum toksinleri, maksillofasiyal cerrahi, temporomandibuler eklem, estetik

Botulinum toksini, son 30 yılda tıbbin bir çok dalında ve rahatsızlıkta, hem terapötik hem de kozmetik amaçla kullanılabilen bilinen en güçlü biyolojik toksindir. Her ne kadar son yıllarda kozmetik kullanımı nedeni ile oldukça popüler olsa da, kasların fazla kasılmasının sebep olduğu düşünülen birçok hastalıkta başarılı olarak kullanılmaktadır. Orofasiyal bölgede de; temporomandibular eklem hastalıkları, tükürük bezi hastalıkları gibi kaslar ile ilişkili bir çok rahatsızlığın tedavisinde, botulinum toksin tedavi seçeneklerinin arasına girmiştir. Bu nedenle bu derlemede, botulinum toksinin tarihi gelişimi, yapısı ve etki mekanizması, toksisitesi, endikasyonları, kontraendikasyonları ve yan etkilerine son literatür eşliğinde değinilmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]