[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2016, Cilt 30, Sayı 3, Sayfa(lar) 143-145
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Nadir Bir Olgu: Geç Tanı Alan Atipik Yerleşimli Diyafragma Hernisi
Mehmet SARAÇ1, Ünal BAKAL1, Tugay TARTAR1, Mehmet Yusuf SARI2, Emine Burcu ÇIĞŞAR KUZU3, Ahmet KAZEZ1
1Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
3Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Diyafragma hernisi, Anterolateral herni, Atipik herni

Diyafragma hernisi sıklıkla Bochdalek ve Morgagni olarak iki tipte gorulur. Anterolateral yerlesimli bu nadir olgu gec tanı konulması ve ciddi beslenme sorunlarına yol acması nedeni ile sunulmuştur. Beslenme sonrasında siskinlik ve aralıklı kusma sikayetleri olan 15 yasında erkek hasta hematemez nedeniyle tarafımıza konsulte edildi. Hastanın genel durumu duskun, dehidrate, batını cokuktu ve sol hemitoraks bazalde solunum sesi alınamıyordu. PA Akciger grafisinde sol akciger bazalde hava sıvı seviyesi mevcuttu. Cekilen toraks BT’de midenin fundus kısmının diyafragma defektinden toraksa gecmis oldugu belirlendi. Laparotomide sol diyafragmanın anterior-lateral kısmında midenin fundus ve korpusunun bir kısmı ile omentumun sol hemitoraksa herniye oldugu defekt primer onarıldı. Per-operatif ve post-operatif herhangi bir komplikasyona rastlanmadı. Hasta cerrahi sonrası kontrollerinde sorunsuz izlenmektedir. Tipik diyafragma hernilerinin buyuk cogunlugu erken cocukluk doneminde tanı alır. Atipik yerlesimli defekti olan bu olgu ise oldukca gec tanı almıstır. Gastrik sikayetler ve beslenme geriligi olan hastalarda ayırıcı tanıda diyafragma hernisi akılda tutulmalıdır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]