[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 1, Sayfa(lar) 047-049
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Lenfoma Ayırıcı Tanısında Ender Bir Antite ‘’Kikuchi-Fujimoto Hastalığı’’: Olgu Sunumu
Murat Sert ŞAHİN1, Osman DURGUT2
11Özel Ceylan International Hospital, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Bursa, TÜRKİYE
2Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Bursa, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kikuchi-Fujimoto Hastalığı, lenfoma, boyun kitlesi, lenfadenit

Kikuchi-Fujimoto Hastalığı boyun kitlelerinin ayırıcı tanısında unutulmaması gereken, nadir görülen bir hastalıktır. Nekrotizan histiositik lenfadenit olarak da isimlendirilen bu hastalık sıklıkla genç erişkin kadınlarda görülür ve lenfoma benzeri klinik tabloyla hastalar hekime başvurur bu yüzdendir ki en çok lenfomayla karışır. Etiyolojisi net olarak bilinmemektedir ve hastalık kendini sınırlayarak 1-4 ay içinde tamamen iyileşir. Bundan dolayı destekleyici tedavi hemen her zaman yeterli olmaktadır. Bu vaka takdiminde lenfoma benzeri kliniği olan ve lenfoma ön tanısıyla merkezimize sevk edilen, yapılan tetkikler sonucunda Kikuchi-Fujimoto Hastalığı tanısı konulan ve üç aylık bir süreçte kendiliğinden tamamen iyileşen genç erişkin bir bayan hasta sunuldu.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]