[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 2, Sayfa(lar) 073-079
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Koç Spermasının Kısa Süreli Saklanabilirliği Üzerine L-Arjinin İlavesinin Etkisi
Şeyma ÖZER KAYA, Seyfettin GÜR
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: L-arjinin, arginaz, saklanabilirlik, sperma, koç

Bu çalışma koç spermasına L-arjinin ilavesinin kısa süreli saklamaya etkisini araştırmak amacıyla yapıldı. Altı koçtan 5 hafta boyunca haftada bir kez suni vajenle alınan ejekulatlar birleştirildi. Sperma örnekleri mililitrede 400 milyon motil sperm olacak şekilde Tris-yumurta sarısı sulandırıcısıyla sulandırıldıktan sonra 6 eşit kısma ayrıldı. Örneklerden biri kontrol amacıyla tutulurken, diğerlerine sırasıyla 0.1 mM, 0.5 mM, 1 mM, 5 mM, 10 mM L-arjinin ilave edildi. Örnekler kısa süreli saklama için soğutma kabininde +4 ⁰C’de bekletildi. 0., 12., 24. saatlerde ve daha sonra da 24 saat aralıklarla motilite, membran bütünlüğü, arginaz aktivite analizleri yapıldı. Kısa süreli saklanan örnekler değerlendirildiğinde, 10 mM L-arjinin ilavesinin sperma örneklerinin motilitesini 12. saatten sonra, membran bütünlüğünü 48. saatten sonra (P<0.05), arginaz aktivitesini ise 24., 72., 96. saatlerde azalttığı (P<0.01) gözlendi. Sonuçta sulandırıcıya katılan L-arjinin’in 10 mM dozunun kısa süreli saklama esnasında spermanın kalitesine zarar verdiği kanaatine varılmıştır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]