[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi Kapak PDF
2017, Cilt 31, Sayı 2
Koç Spermasının Kısa Süreli Saklanabilirliği Üzerine L-Arjinin İlavesinin Etkisi
Şeyma ÖZER KAYA, Seyfettin GÜR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kırsal Yoksullukla Mücadelede Hayvansal Üretim Desteği Uygulaması ve İllere Göre Dağılımı
Emin Ertan GÖKHAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Malathionun Pullu Sazan (Cyprinus carpio)’da Paraoksonaz ve Arilesteraz Enzim Aktivitelerine Etkisinin Araştırılması
Tuğçe KILIÇ, M. Enis YONAR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Trikofitozisli Sığırlarda Haptoglobin ve Serum Amyloid A Düzeyleri ve Nigella Sativa’nın Antiinflamatuar Etkisi
Engin BALIKCI, Abdullah GAZİOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Akut Ruminal Laktik Asidozisli Koyunlarda Akut Faz Protein Yanıtı
Ömer KIZIL, Abdullah GAZİOĞLU, Engin BALIKCI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Geçiş Dönemindeki İneklerde Serum Bakır, Çinko, Manganez ve Kobalt Düzeyleri
Abdullah GAZİOĞLU, Engin BALIKCI
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Kangal Köpeklerinde Pelvis Boşluğunun Bilgisayarlı Tomografi ile Üç Boyutlu Değerlendirilmesi
Ömer ATALAR, Mustafa KOÇ, Murat YÜKSEL, Asuman ARKAŞ ALKLAY4
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Afrika kedibalığı (Heterobranchus bidorsalis) için Antimikrobiyal Ajanlar olarak Tridax procumbens Yaprak Özü Potansiyelleri
Ibrahim ADESHINA, Yusuf Adetunji ADEWALE, Mozeedah ABDULWAHAB, Lateef Oloyede TIAMIYU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Aksaray Malaklı Köpeklerinde Columna Vertebralis’in Makro-Anatomik Olarak İncelenmesi
Ramazan İLGÜN, Meryem KARAN, Zait Ender ÖZKAN, Sadık YILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ornithobacterium rhinotracheale ile Enfekte Edilen Broylerlerde Lipid Peroksidasyon ve Bazı Antioksidanlar Üzerine Enrofloksasin ve Kafeik Asit Fenetil Ester’in Etkisi
Fulya BENZER, Mine ERİŞİR, Ayşe KILIÇ, Bülent TAŞDEMİR, Osman GÜLER, Halil ŞİMŞEK, Sema TEMİZER OZAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Biberiye Esansiyel Yağı ile Dekontaminasyonun Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss, W. 1972) Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi
Emine ÖZPOLAT, Abdullah DİKİCİ, Ahmet KOLUMAN, Bahri PATIR, Mehmet ÇALICIOĞLU
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Dağ Keçisinde (Capra aegagrus) Ateşli Silah Yaralanması Nedenli Beyin Travma Olgusu
Servet KILIÇ, Eren POLAT, Sema ÇAKIR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Köpekte Dil Nekrozunda Trombositçe Zengin Plazma (PRP) Uygulaması
Duygu DALGIN, Yücel MERAL, Taylan ONYAY, Metin ÇENESİZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Simental Bir Buzağıda Görülen Fokomeli Olgusu
Murat TANRISEVER, İbrahim CANPOLAT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Türkiye’de Güvenli Hayvan Kurtarma
Gürbüz AKSOY, Halil Selçuk BİRİCİK, Pelin Fatoş POLAT
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]