[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 2, Sayfa(lar) 101-104
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Geçiş Dönemindeki İneklerde Serum Bakır, Çinko, Manganez ve Kobalt Düzeyleri
Abdullah GAZİOĞLU1, Engin BALIKCI2
1Bingöl Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Veterinerlik Bölümü, Bingöl, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Bakır, çinko, manganez, kobalt, inek, geçiş dönemi

Bu çalışmada, geçiş döneminde Montafon ineklerinde (n= 10) geçiş döneminde serum bakır (Cu), çinko (Zn), manganez (Mn) ve kobalt (Co) düzeylerinin saptanması amaçlandı. İneklerin V. jugularis’lerinden doğumdan 3 hafta önce, doğum anı ve doğumdan 3 hafta sonra kan örnekleri alındı. Kan serumunda Cu, Zn, Mn ve Co düzeyleri atomik absorbsiyon spektrofotometreyle ölçüldü. Çalışma sonucunda, geçiş dönemindeki ineklerde serum Cu, Zn ve Mn düzeyleri doğum öncesine göre, doğum anı ve sonrasında, serum Co düzeyleri ise doğum sonrasında azaldığı belirlendi. Bu nedenle doğum sonrası azalan mikroelementler açısından ineklerin desteklenmesinin yararlı olduğu kanısına varıldı.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]