[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 2, Sayfa(lar) 101-104
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Serum Copper, Zinc, Manganese and Cobalt Levels of Cows During the Transition Period
Abdullah GAZİOĞLU1, Engin BALIKCI2
1Bingöl Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Veterinerlik Bölümü, Bingöl, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Keywords: Copper, zinc, manganese, cobalt, cow, transition period

In this study, it was aimed to determine serum levels of copper (Cu), zinc (Zn), manganese (Mn) and cobalt (Co) in Mondofon cows (n=10) during the transition period. Blood samples were taken by venipuncture of the jugular vein on three weeks before parturition, parturition time and three after parturition, respectively. Blood serum samples were analysed for Cu, Zn, Mn and Co levels using Atomic absorption spectrometry. As a result, it was determined that Cu, Zn and Mn levels in transition cows decreased at the moment of parturition, after parturition, and serum levels of Co decreased after parturition. So, it was concluded that supporting cows with micro elements in postpartum is beneficial.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]