[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi Kapak PDF
2017, Cilt 31, Sayı 3
Bıldırcın Rasyonuna Katılan Kekik Uçucu Yağının Göğüs Etinin Bazı Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özelliklerine Etkisi
Recep GÜMÜŞ, Sevda URÇAR GELEN, Ziya Gökalp CEYLAN, Halit İMİK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İskemi/Reperfüzyon Modelinde İskemik Önkoşullama ve Krill Yağı Etkisinin Biyokimyasal, Histopatolojik, İmmunohistokimyasal Değerlendirmesi
Nihal ÇİFTÇİ, Fikret GEVREK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Hasak Koyununda Böbreklerin Arteriyal Vaskularizasyonu
Zekeriya ÖZÜDOĞRU, Derviş ÖZDEMİR, Hülya BALKAYA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Dikenli Yılan Balığı (Mastacembelus mastacembelus Banks & Solander, 1794)’nın Kas Dokusunda Bazı Ağır Metal Miktarlarının Belirlenmesi
Mücahit EROĞLU, Mustafa DÜŞÜKCAN, Özgür CANPOLAT, Metin ÇALTA, Dursun ŞEN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Karbon Tetraklorür ile Kronik Karaciğer Hasarı Oluşturulan Ratlarda Nar Suyu ve Tarçın Kabuk Yağının Koruyucu Etkileri
Ali Osman ÇERİBAŞI, Mehmet GÜVENÇ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Buzağılarda Schmallenberg Virüs Özgül Maternal Antikor Varlığının İzlenmesi
Emel BIYIKLI, Ahmet Kürşat AZKUR, Şükrü TONBAK, Hasan Ceyhun MACUN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Malatya Arguvan Yöresinde Süt İneklerinde Subklinik Mastitis Prevalansı
Mehmet SAYDAN, Cahit KALKAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Duodenum ve Pancreas’ın Morfolojik Yapısının İncelenmesi
Saime Betül BAYGELDİ, Zait Ender ÖZKAN, Meryem KARAN, Sema TİMURKAAN, Sadık YILMAZ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ratlarda İntraabdominal Adezyonların Önlenmesinde Karboksimetilselüloz, Meloksikam ve Vitamin E Kombinasyonlarının Etkisi
Erdi KIYAKLI, Mustafa KÖM, Yesari ERÖKSÜZ, Ersoy BAYDAR,
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Aydın İlinde Bulunan Sığır Çiftliklerinde İzole Edilen Streptococcus uberis Kökenli Mastitislerin ve Virulens Genlerinin Multiplex Polimeraz Zincir Reaksiyonu ile Belirlenmesi
Uğur PARIN, Şükrü KIRKAN, Erdem ÇİÇEK, Hafize Tuğba YÜKSEL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Mastitisli Sığır Sütlerinde Listeria monocytogenes Varlığının Araştırılması
Uğur PARIN, Şükrü KIRKAN, Melih SAYIN, Hafize Tuğba YÜKSEL
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sıcaklık Stresi Altındaki Bıldırcınlarda Yemlere Yumurta Kabuğu ve Oleuropein İlavesinin Böbrek Arginazı Üzerine Etkisi
Gonca OZAN, Mehmet Ali KISAÇAM, Penbe Sema TEMİZER OZAN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sığırlarda Ultrasonografinin Seksüel Pre-Seleksiyon Amacıyla Kullanılması
Sait ŞENDAĞ, Barış Atalay USLU, Nebi ÇETİN
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Elazığ’da Tüketime Sunulan Tulum Peynirlerinde Histamin Düzeyleri ile Bazı Kimyasal Kalite Parametreleri Üzerine Araştırmalar
Gülnur ERDEM, Bahri PATIR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Repeat Breeder İneklerde Oksidatif Stres ve Çeşitli Biyokimyasal Parametreler
Mehmet GÜVENÇ, Mustafa CELLAT, Ece KOLDAŞ ÜRER, İshak GÖKÇEK
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Sahipli köpeklerde diyet ve oral bakım uygulamalarının ağız sağlığına etkisi
Efe KURTDEDE, Arif KURDEDE, Ufuk KAYA
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Elazığ Bölgesinde Abort Yapan Koyunlardaki Brusellozis ve Salmonellozisin Seroprevalansı
Cahit KALKAN, Mehmet Emin AYDEMİR
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir Köpekte Rostral Mandibula Kırığının Akrilik Eksternal Fiksatör ile Tedavisi
Muhammed Enes ALTUĞ, Cafer Tayer İŞLER, Ziya YURTAL, Mehmet Yılmaz Zeki DEVECİ, Ömer KIRGIZ, İbrahim ALAKUŞ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Bir İran Kedisinde Polikistik Böbrek Hastalığı ile İlişkili Kronik Renal Yetersizlik
Kenan Çağrı TÜMER, Mustafa İSSİ
[ Özet ] [ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

  Teşekkür
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

  Yazar Dizini
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]