[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 3, Sayfa(lar) 227-230
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Sıcaklık Stresi Altındaki Bıldırcınlarda Yemlere Yumurta Kabuğu ve Oleuropein İlavesinin Böbrek Arginazı Üzerine Etkisi
Gonca OZAN, Mehmet Ali KISAÇAM, Penbe Sema TEMİZER OZAN
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Japon bıldırcını, arginaz, böbrek, üre

Zeytin sanayi atıkları genellikle kanatlı beslenmesinde kullanılan önemli fenolik yapıdaki yem katkı maddeleridir. Oleuropein zeytin yaprağı ve meyvelerinde doğal olarak bulunup, antimikrobiyal, antiparazitik, antihelmintik, antioksidan ve sindirime yardımcı etkileri olan bir bileşiktir. Sıcak stresi kanatlılarda ölümlerin artışı ile ciddi ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Bu çalışma: sıcaklık stresine maruz bırakılmış bıldırcınlarda, yumurta kabuğu ve oleuropein katkı maddelerinin, kanatlıların böbrek arginaz aktivite düzeylerine olan etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada 128 adet 15 günlük bıldırcın rastgele 4 gruba ayrılmıştır. Gruplar; kontrol, yumurta kabuğu (ZYK), yumurta kabuğu+oleuropein (ZYK+OLE) ve oleuropein (OLE) olarak isimlendirilmiştir. Çalışma sonucunda arginaz aktivite düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Çalışmada ZYK+OLE ve ZYK grupları kontrol grubu ile kıyaslandığında arginaz aktivite düzeylerinde anlamlı bir azalma (P<0.01) saptanırken, kontrol grubu ile OLE grubu arasında yapılan karşılaştırmada önemli bir fark bulunamamıştır. Ayrıca ZYK+OLE, ZYK ve OLE gruplarının kendi aralarında yapılan karşılaştırmalarında da istatistiki açıdan anlamlı bir fark saptanmamıştır. Sonuç olarak, yem katkı maddelerinin böbrek arginaz seviyelerini düşürerek sıcak stresi üzerine olumlu etki yapabileceği gözlemlenmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]