[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 3, Sayfa(lar) 221-226
[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Investigation of the presence of Listeria monocytogenes in Cattle Milk with Mastitis
Uğur PARIN1, Şükrü KIRKAN1, Melih SAYIN2, Hafize Tuğba YÜKSEL1
1Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın, TÜRKİYE
2Adnan Menderes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Aydın, TÜRKİYE
Keywords: Listeria monocytogenes, milk, cattle, identification, polymerase chain reaction, mastitis

In our research, it was aimed to investigate the L. monocytogenes from milk samples taken from cattle with mastitis in Aydın province and its presence by phenotypic and genotypic methods. The research material consisted of 200 cattle that suffered from mastitis in cattle farms in and around Aydın province. A total of 200 milk samples with mastitis taken from cattle were brought to the laboratory under cold chain. Identification of L. monocytogenes was carried out by phenotypic methods from the milk samples. The isolates identified as L. monocytogenes were genotypically confirmed by PCR. A total of 11 isolates of L. monocytogenes (100%) confirmed by PCR using L. monocytogenes specific primers and were identified as positive for the inlB gene. As a result, L. monocytogenes were identified by phenotypic and genotypic methods in 5.5% of milk samples taken from cattle with mastitis and L. monocytogenes was identified in Aydın dairy milk cattle farms.

[ Turkish ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]