[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 3, Sayfa(lar)
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
Teşekkür
Giriş
DANIŞMAN LİSTESİ / LIST OF REFEREES
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisinin 2017; Cilt 31; Sayı 1, 2, 3 sayılarında hakem olarak görev yapan akademisyenlere teşekkür ederiz.

Many thanks to our referees for their kindly contribution to the Fırat University Veterinary Journal of Health Science in 2017; Volume 31; Number 1, 2, 3.

Abdullah KAYA Fikret KARACA
Abdullah KAYAR Filiz KÖK
Abdurrauf YÜCE Gaffari TÜRK
Ahmet GÜNER Gültekin ATALAN
Ahmet YILDIZ Gürdal DAĞAOĞLU
Ali BAHADIR Hasan EREN
Ali HAYAT Hasan İÇEN
Ali RİŞVANLI Hasan ÖZEN
Ali Said DURMUŞ Hatice ERÖKSÜZ
Alkan KAMİLOĞLU Hayrettin ÇETİN
Alper YILMAZ İbrahim SÖZDUTMAZ
Asiye BAŞUSTA İbrahim ŞEKER
Asuman KIZILTEPE İbrahim TAŞEL
AĢkın YAġAR Ġhsan KELEġ
Aydın GİRGİN Kamil BEŞOLUK
Aydın SAĞLIYAN Kezban CAN ŞAHNA
Ayhan DÜZLER Mehmet Bozkurt ATAMAN
Ayla ÖZCAN Mehmet ÇABALAR
AyĢe GÜREL ĠNANLI Mehmet ÇİFTÇİ
Cahit KALKAN Mehmet Kazım BÖRKÜ
Cem Ecmel ŞAKİ Mehmet Saltuk ARIKAN
Cemal ORHAN Mehtap Gül ALTAŞ
Cemil ÇOLAK Meltem ÇETİN
Cevat SİPAHİ Meryem KARAN
Derviş ÖZDEMİRMetin BAYRAKTAR
Emin Ertan GÖKHAN Mine ERİŞİR
Engin BALIKÇI Muhammed Enes ALTUĞ
Enis KARABULUT Muhterem AYDIN
Fahrettin ALKAN Murat GÜRSES
Fatih Mehmet KANDEMĠRMurat ÖĞETÜRK
Murat YILDIRIM Pınar TATLI SEVEN
Murat YÜKSEL Sami ŞİMŞEK
Mustafa DÖRÜCÜ Sema GÜRGÖZE
Mustafa İSSİ Seval YILMAZ
Mustafa KÖMSeyfettin GÜR
Mustafa SÖNMEZ Songül SONAL
Naim SAĞLAM Tekin ŞAHİN
Necati TİMURKAAN Ülkü Gülcihan ŞİMŞEK
Necmi ÖZDEMİR Yaşar AKAR
Nuh KILIÇYusuf GÜL
Nurcan ÇETİNKAYA Yücel MERAL
Nurhan ŞAHİN Zabit YENER
Nuri ALTUĞ Zahid Tevfik AĞAOĞLU
Onur BAĞBUĞ Zeki OKUMUŞ
Ömer KIZILZeki OĞURTAN

  • Başa Dön
  • Giriş
  • [ Başa Dön ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]