[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 3, Sayfa(lar) 201-204
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Duodenum ve Pancreas’ın Morfolojik Yapısının İncelenmesi
Saime Betül BAYGELDİ1, Zait Ender ÖZKAN1, Meryem KARAN1, Sema TİMURKAAN2, Sadık YILMAZ1
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Duodenum, japon bıldırcını, makro-anatomi, pancreas

Çalışma Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) duodenum ve pancreasın makroanatomik ve ışık mikroskobu ile yapısını incelemek amacıyla yapıldı. Bu amaçla 5 erkek 5 dişi olmak üzere toplam 10 bıldırcın kullanıldı.

Japon bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) duodenum, ventriculus’un sağ yüzünde craniodorsal’den çıkıp U harfi şeklinde kıvrım yapmaktaydı. Duodenum’un sol ventral kolu olan pars descendens duodeni, ventriculus’un gerisinde sola kıvrım yaparak duodenumun sağ dorsal kolu olan pars ascendens duodeni’ye geçtiği görüldü.

Pancreas, duodenumun kıvrımları arasında lokalize gri-beyaz renkli bir organdı. Organın lobus pancreatis dorsalis, lobus pancreatis ventralis, lobus pancreatis tertius ve lobus pancreatis splenalis olmak üzere dört loba ayrıldığı belirlendi. Pancreas salgılarını duodenum’a ileten ductus pancreaticus isimli akıtıcı kanalların 3 adet olduğu tespit edildi.

Histolojik muayenelerde duodenum‘daki villi intestinales’in boyları 1.5-2 mm idi. Geriye doğru gidildikçe villusların boyu kısalıp kalınlaşmıştı. Pancreas’ın, pars exocrina’sı memelilerdekine benzerdi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]