[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 3, Sayfa(lar) 173-179
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Dikenli Yılan Balığı (Mastacembelus mastacembelus Banks & Solander, 1794)’nın Kas Dokusunda Bazı Ağır Metal Miktarlarının Belirlenmesi
Mücahit EROĞLU, Mustafa DÜŞÜKCAN, Özgür CANPOLAT, Metin ÇALTA, Dursun ŞEN
Fırat Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimleri, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Dikenli Yılan Balığı, Mastacembelus mastacembelus, ağır metal, kas, Keban Baraj Gölü

Bu çalışmada, Keban Baraj Gölü’nde yaşayan dikenli yılan balığı (Mastacembelus mastacembelus) kas dokusunda bazı ağır metallerin birikim düzeyleri araştırıldı. Bu amaçla, balıkların yaşam bölgesinden alınan su örneklerinde ve balıkların kas dokusunda bakır (Cu), demir (Fe), çinko (Zn), krom (Cr), kadmiyum (Cd) ve kurşun (Pb) elementlerinin birikim düzeyleri araştırıldı. Pb elementinin miktarı Endüktif Eşleşmiş Plazma Optik Emisyon Spektrometre (ICP-OES) cihazının okuma duyarlılığının altında olduğundan belirlenemedi. Su örneklerindeki ağır metal konsantrasyonlarının mevsimlere bağlı olarak değiştiği tespit edildi. M. mastacembelus’un kas dokusunda tespit edilen ağır metallerin birikim oranlarının balığın vücut ağırlığı, vücut uzunluğu ve eşeyine bağlı olarak değişiklik gösterdiği tespit edildi. Sonuç olarak, M. mastacembelus’un kas dokusunda tespit edilen ağır metal konsantrasyonlarının Çevre Koruma Ajansı (EPA), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Türk Gıda Kodeksi (TGK)’nin önerdiği kabul edilebilir ağır metal değerlerinin altında olduğu belirlendi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]