[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 3, Sayfa(lar) 169-172
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Hasak Koyununda Böbreklerin Arteriyal Vaskularizasyonu
Zekeriya ÖZÜDOĞRU, Derviş ÖZDEMİR, Hülya BALKAYA
Atatürk Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Erzurum, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Anatomi, Hasak koyunu, ren, renal arter

Bu çalışmanın amacı, Hasak koyunlarında renal arterlerin varyasyonlarını incelemekti. Bu amaç için altı adet hayvan kullanıldı. Renal arter ve segmentleri standart korozyon kast teknikleri kullanılarak hazırlandı ve incelendi. Renal arterlerin uzunluk ve çap ölçümleri için elektronik kumpas kullanıldı. Her bir böbrek, aorta abdominalis’in her iki yanından çıkan tek bir arterle vaskularize edilmekteydi. Renal arterler dorsal ve ventral dallara ayrılmaktaydı. Dorsal ve ventral dallar sırasıyla; a.interlobaris'i a. arcuata ve a. interlobularis’i vermekteydi. Hiçbir materyalde anastomoz görülmedi. Sol böbrekte, ventral koldan orijin alan bir interlobar arter böbreğin dorsal yüzeyini beslemekteydi.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]