[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 3, Sayfa(lar) 181-188
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Karbon Tetraklorür ile Kronik Karaciğer Hasarı Oluşturulan Ratlarda Nar Suyu ve Tarçın Kabuk Yağının Koruyucu Etkileri
Ali Osman ÇERİBAŞI1, Mehmet GÜVENÇ2
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Mustafa Kemal Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Hatay, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Apoptosis, carbon tetrachloride, cinnamon bark oil, lipid peroxidation, pomegranate juice

Bu çalışma, Karbon tetra klorür (CCl4) ile kronik karaciğer hasarı oluşturulan ratlarda nar suyu (PJ) ve tarçın kabuk yağının (CBO) muhtemel koruyucu etkilerinin incelenmesi amacıyla yapıldı. Çalışma kontrol, PJ, CBO, CCl4, CCl4+PJ ve CCl4+CBO olmak üzere altı grup olarak gerçekleştirildi. Tüm uygulamalar gavaj yoluyla yapıldı. PJ, CBO ve CCl4 uygulama dozları sırasıyla 5 mL/kg/gün, 100 mg/kg/gün, 0.25 mg/kg/gün şeklinde ayarlandı. CCl4 uygulaması karaciğer malondialdehit (MDA) düzeyinde ve apoptotik hücre indeksinde belirgin bir yükselmeye neden olurken, şiddetli karaciğer harabiyeti nedeniyle antioksidan belirteçlerin düzeylerinde de belirgin bir azalmaya neden oldu. CCl4 ile birlikte PJ ve CBO verilen gruplarda ise azalmış antioksidan belirteçlerde belirgin yükselme, artmış MDA düzeyleri, artmış apoptotik hücre indeksi ve safra kanal hiperplazisi, hidropik dejenerasyon ile periportal hücre infiltrasyonu dışında diğer tüm karaciğer lezyonlarının şiddetinde belirgin azalma tespit edildi. Sonuç olarak PJ ve CBO'nun ratlarda CCl4 ile oluşturulan karaciğer harabiyetini önlemek için etkili olduğu gösterilmiştir. PJ ve CBO'nun karaciğer koruyucu etkileri muhtemelen CCl4 ile oluşturulan karaciğerdeki oksidatif stresi engelleyerek apoptozis ve fibrogenezisi azaltmalarından kaynaklanmaktadır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]