[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 3, Sayfa(lar) 265-267
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir İran Kedisinde Polikistik Böbrek Hastalığı ile İlişkili Kronik Renal Yetersizlik
Kenan Çağrı TÜMER, Mustafa İSSİ
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Kedi, poliüri, polidipsi, polikistik böbrek hastalığı, kilo kaybı

Feline polikistik böbrek hastalığı, özellikle İran kedileri ve İran kedileriyle ilişkili diğer ırklarda görülen kalıtsal bir hastalıktır. Bu olgu sunumuyla; İran ırkı bir kedide polikistik böbrek hastalığına bağlı olarak şekillenen kronik böbrek yetersizliğinin klinik, hematolojik, biyokimyasal ve ultrasonografik bulgularının paylaşılması amaçlanmıştır. Bu olgunun materyalini 2 haftadır devam eden poliüri-polidipsi, aralıklı kusma, şiddetli kilo kaybı ve iştahsızlık şikayeti ile Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği’ne getirilen 3 yaşında, erkek, 1.8 kg ağırlığında bir İran kedisi oluşturdu. PKD ile ilişkili kronik renal yetersizlik tanısı koyulan kediye destekleyici tedaviye başlandı fakat kedi 2 hafta sonra öldü. Hayvan sahibinin izni olmadığı için nekropsi gerçekleştirilemedi. Sonuç olarak kilo kaybı poliüri ve polidipsi şikayeti ile getirilen İran kedilerinde polikistik böbrek hastalığının ayırıcı tanı tablosu içerisinde düşünülmesinin ve ülkemizde İran kedilerinde ve diğer egzotik kedilerde hastalığın prevalansının ortaya koyulması için yapılacak çalışmaların faydalı olabileceği düşünülmektedir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]