[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 2, Sayfa(lar) 145-147
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Simental Bir Buzağıda Görülen Fokomeli Olgusu
Murat TANRISEVER, İbrahim CANPOLAT
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Buzağı, tibia, fokomeli

Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi Cerrahi Kliniği'ne getirilen, bir haftalık simental ırkı buzağıda bilateral tibia kısalığı ile kendini gösteren fokomeli olgusuyla karşılaşıldı. Uzun kemiklerinden (humerus, radius, ulna, femur, tibia ve fibula) birinin yokluğunda veya çok küçük boyutta şekillenmesi durumunda, ilgili ön veya arka bacaklar kısa kalarak, hayvan adeta fok balığı görünümünü almakta ve bu duruma "phocomelia” (fokomeli) adı verilmektedir. İlgi çekici olduğu kadar, buzağılarda çok ender rastlanması nedeniyle yayınlanmasının yararlı olacağı düşünülerek; olguya ait klinik ve radyolojik bulgular bu vakada rapor edilmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]