[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 2, Sayfa(lar) 117-121
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Aksaray Malaklı Köpeklerinde Columna Vertebralis’in Makro-Anatomik Olarak İncelenmesi
Ramazan İLGÜN1, Meryem KARAN2, Zait Ender ÖZKAN2, Sadık YILMAZ2
1Aksaray Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Aksaray, TÜRKİYE
2Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Aksaray Malaklı köpeği, makro-anatomi, columna vertebralis

Bu çalışmada, Aksaray Malaklı köpeğinin columna vertebralis’ini oluşturan kemikler makro-anatomik olarak incelendi. Bu amaçla, 5 adet Aksaray Malaklı köpeği kullanıldı.

Aksaray Malaklı köpeğinde omur sayısının C7, T13, L7, S3, C20-23 olduğu tespit edildi. Ala atlantis’ler horizontal olarak bulunmaktaydı. Axis’in processus spinosus’u caudal’de “V” biçiminde iki uçla sonlandı. Processus spinosus, üçüncü cervical omurda keskin bir crista durumundayken, dördüncü ve beşinci cervical omura doğru processus spinosus yüksekliği artarak cranial’e doğru uzayan belirgin bir çıkıntı halini aldı. Altıncı cervical omurun processus costalis’leri ventral’e doğru uzanmaktaydı. Anticlinal omur 10. thoracal omur olarak tespit edildi. Aksaray Malaklı köpeğinde 7 adet lumbal omur tespit edildi. Sacrum, 3 tane sakral omurun birleşmesinden oluşmuştu. Omurların processus spinosus’ları birleşmişti.

Sonuç olarak; Aksaray Malaklı köpeğinın columna vertebralis’i evcil carnivorlar ve vahşi yaşamdaki carnivorlar ile önemli benzerlikler göstermesi yanında farklı birçok farklı özellik taşıdığı tespit edildi.


[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]