[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 2, Sayfa(lar) 141-144
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Bir Köpekte Dil Nekrozunda Trombositçe Zengin Plazma (PRP) Uygulaması
Duygu DALGIN1, Yücel MERAL1, Taylan ONYAY2, Metin ÇENESİZ3
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun, TÜRKİYE
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı, Samsun, TÜRKİYE
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Samsun, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Köpek, trombositçe zengin plazma, PRP, dil nekrozu

Bu olgu sunumu, nekrotik, ülseratif, yangılı glossit ile kliniğimize getirilen 6 yaşlı erkek Cocker Spaniel türü köpekte, trombositçe zengin plazma (PRP) uygulamasının klinik sonuçlarını ortaya koymaktadır. PRP, rejeneratif tıp dahilinde yerini almış, otolog ve uygulama kolaylığına sahip bir yöntem olup, literatürde bugüne kadar kanıtlanan rejenerasyon kabiliyetine rağmen, veteriner hekimlik alanında yeterince değerlendirilmediği kanaatindeyiz. Yöntemin daha fazla dikkate alınarak endikasyon dahilinde yaygınlaştırılması, ilgili alanlarda klinik başarıyı arttıracaktır.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]