[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 2, Sayfa(lar) 111-116
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Afrika kedibalığı (Heterobranchus bidorsalis) için Antimikrobiyal Ajanlar olarak Tridax procumbens Yaprak Özü Potansiyelleri
Ibrahim ADESHINA1, Yusuf Adetunji ADEWALE2, Mozeedah ABDULWAHAB3, Lateef Oloyede TIAMIYU1
1University of Ilorin, Department of Aquaculture and Fisheries, Ilorin, NİJERYA
2Deakin University, School of Environmental Life Sciences, Faculty of Built Engineering, Deakin, Avustralya
3University of Lagos, Department of Zoology, Lagos, NİJERYA
Anahtar Kelimeler: Antimikrobiyal aktivite, tridax procumbens, patojenler, balıklar

Balıklara olan talebin artması, yeni balık hastalıklarının ortaya çıkışı ve ortaya çıkışı ile eski balık yetiştiriciliğinin tekrar yaşanmasına neden olan yoğun akuakültür uygulamalarına da yol açmıştır. Doğal ve çevre dostu materyalleri kullanarak farmasötik ilaçlara alternatif terapi yapılmasının savunulması bu çalışmayı gerektirdi. Tridax procumbens özütlerinin antimikrobiyal özellikleri, patojenik balık bakterilerine (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aereus, Aeromonashydrophilia ve Listeria monocytogenes) karşı test edilmiştir. Bakteriler kültürlendi, minimum inhibisyon konsantrasyonu (MIC) ve inhibisyon zonu (ZI) standart yöntemler kullanılarak gerçekleştirildi. Yüz sekiz (108) Hetrobranchus bidorsalis yavruya 54 gün süreyle tamamen randomize edilmiş olarak günde iki kez T. procumbens esaslı diyetler (% 40 ham protein) verilmiştir. Elde edilen veriler, betimsel istatistikler ve ANOVA kullanılarak α0.05'de analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, T. procumbens ekstraktının alkaloidler, flavonoidler, taninler, steroidler ve karptenoidler içerdiğini, ekstraktaki saponin ve terpoidlerin bulunmadığını göstermektedir. Etkili MİK 40 mg / ml idi ve ZI, 12.85 ± 0.39 ila 14.20 ± 0.74 mm arasında değişiyordu. Patojenler L. monocyogenes hariç T. procumbens ekstraktına duyarlıydı. TVC ve TCC, tedavi edilen grupta anlamlı olarak azaldı. Sonuçlar, T. procumbens yapraklarının, su ürünleri yetiştiriciliğinde potansiyel kullanımını göstermiş olabilecek antimikrobiyal özelliklere sahip olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, T. procumbens'in test edilen organizmalara karşı antimikrobiyal etkinliğe sahip olduğunu ve balık sağlığı yönetiminde kullanılabileceğini belirtti.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]