[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi
2017, Cilt 31, Sayı 2, Sayfa(lar) 097-100
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Akut Ruminal Laktik Asidozisli Koyunlarda Akut Faz Protein Yanıtı
Ömer KIZIL1, Abdullah GAZİOĞLU2, Engin BALIKCI1
1Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
2Bingöl Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Veterinerlik Bölümü, Bingöl, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Akut faz proteinleri, koyun, rumen asidozisi

Bu çalışma akut laktik asidozisli koyunlarda pozitif akut faz proteinlerindeki değişimi belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada 10 adet rumen asidozisli ve 10 adet sağlıklı koyundan oluşan toplam 20 adet koyun kullanılmıştır. Çalışmadaki tüm koyunların v. jugularis’lerinden kan örneği alınmış ve kısa sürede analizleri yapılmıştır. Serum amiloid A (SAA), Haptoglobin (Hp) ve C-reaktif protein (CRP) gibi akut faz proteinlerinin düzeyleri ELISA ile uygun ticari kitler kullanılarak belirlenmiştir. SAA ve Hp düzeyleri bakımından akut laktik asidozisli grupla kontroller arasında önemli farklılıklar (P<0.01) saptanmasına rağmen, CRP düzeyleri bakımından önemli farklılık (P<0.05) belirlenmemiştir. Sonuç olarak, bu çalışmadan elde edilen bulguların daha sonraki benzer çalışmalar için kaynak oluşturacağı ve tedavinin izlenmesi ile prognoz belirleme noktasında yeni çalışmaların yapılmasının faydalı olacağı düşünülmüştür.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]