[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2018, Cilt 32, Sayı 1, Sayfa(lar) 023-029
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Romanov Kuzularının Büyüme Performansı ve Yaşama Gücü
Memiş BOLACALI
Siirt University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Animal Science and Animal Feeding, Siirt, TURKEY
Anahtar Kelimeler: Büyüme, Romanov, Siirt, yaşama gücü, sütten kesim yaşı

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’nin Siirt ilinde yarı-entansif koşullarda yetiştirilen Romanov kuzularının (n=57) büyüme performansı ile yaşama gücünü belirlemektir. Kuzuların doğum, 30, 60, 90, 120, 150, ve 180. gün canlı ağırlıkları (CA) sırasıyla 3.09, 7.57, 15.75, 22.06, 26.79, 29.53 ve 31.45 kg; doğum-60, 61-90. gün, 91-180. gün ve doğum-180 arası dönemde günlük canlı ağırlık artışı (GCAA) sırasıyla 213.18, 205.91, 104.01 ve 158.02 g; 60, 90 ve 180. günde yaşama gücü sırasıyla %85.96, 82.46 ve 80.70 olduğu belirlenmiştir. Kuzuların CA ve GCAA üzerine; ana yaşının (61-90. gün arası dönemdeki GCAA hariç), cinsiyetin (91-180. gün arası dönemdeki GCAA hariç) ve doğum tipinin (sadece doğum ağırlığı, 30. gündeki CA ve 1-180. gün arası dönemdeki GCAA) etkisinin önemli olduğu (P<0.05), buna karşın farklı zamanlarda sütten kesme programı uygulamasının ise CA ve GCAA (61-90. gün arası dönem hariç) üzerine etkisinin istatistiksel olarak önemli olmadığı belirlenmiştir (P>0.05). İncelenen tüm faktörler ve dönemler içinde ise sadece doğum tipinin 180. gündeki yaşama gücü üzerine etkisinin önemli olduğu tespit edilmiştir (P<0.05). Sonuç olarak; daha fazla yavru elde etmek için koyunlara 2 yılda 3 kez kuzulatma programının uygulanmasına ve koyunlardan ticari amaçla elde edilen süt miktarının artırılabilmesine imkan sağlayabileceğinden dolayı Romanov ırkı kuzuları 60 günlük yaşta sütten kesilebilir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]