[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2018, Cilt 32, Sayı 1, Sayfa(lar) 023-029
[ Özet ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
Geri Çekme- Romanov Kuzularının Büyüme Performansı ve Yaşama Gücü
Memiş BOLACALI
Siirt University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Animal Science and Animal Feeding, Siirt, TURKEY
Özet
F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2018; 32 (1): 23-29 künyeli makalenin yazarı yayımlanma sonrasında çalışmanın verilerinde yalnışlıklar olduğunu fark ettiğinden dolayı bu makaleyi geri çekmiştir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    [ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]