[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]
Fırat University Journal of Health Sciences (Veterinary)
2018, Cilt 32, Sayı 1, Sayfa(lar) 031-034
[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
Antalya Yöresindeki Keçilerde Hemotropik Mycoplasma spp.’nin Nested PCR ile Araştırılması
Sezai ÖZÜBEK
Fırat Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Elazığ, TÜRKİYE
Anahtar Kelimeler: Hemotropik mycoplasma, keçi, Mycoplasma ovis, nested PCR

Bu çalışma, hemotropik Mycoplasma spp.’nin Antalya yöresindeki keçilerde varlığı ve yaygınlığının nested PCR ile ortaya konması amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla Antalya ilinde bulunan 3 odaktaki (Akseki, Manavgat ve Serik) keçilerden toplam 157 adet kan örneği toplanmıştır. Çalışmada kullanılan hayvanlar ayrıca kene varlığı yönünden muayene edilmiştir. Bu örneklerden total genomik DNA’lar izole edilmiş, elde edilen DNA örnekleri hemotropik Mycoplasma spp. varlığı yönünden 16S rRNA gen bölgeleri nested PCR ile amplifiye edilmiştir. İncelenen 157 örneğin 35’inde (%22.3) Mycoplasma spp. pozitifliği tespit edilmiştir. Pozitif örnekler arasından seçilen bir örneğin 16S rRNA genine ait sekans analizi sonucu Mycoplasma ovis ile %100 benzer olduğu görülmüştür. Bu çalışma ile Antalya yöresindeki keçilerde nested PCR ile hemotropik Mycoplasma spp. varlığı ve etkene ait epidemiyolojik veriler elde edilmiştir.

[ English ] [ Tam Metin ] [ PDF ]
[ Ana Sayfa | Editörler | Danışma Kurulu | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | E-Posta ]